Aplikace strojového čtení souborů JDF

Provoz aplikace je pozastaven z důvodu aktualizace datových souborů.